245.หนัง “Freeheld” (US,2015)

posted on 15 Mar 2016 21:33 by lesbehonest in Movies directory Entertainment, Lifestyle, Knowledge

เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของ Laurel Haster (Julianne Moore) ที่เป็นตำรวจนักสืบ

กับ Stacie Andree (Ellen Page) เป็นหนังเลสที่มีเนื้อหาดี เลยล่ะ

เพราะหนังสื่อไปถึงการมีสิทธิที่เท่าเทียมกันของกลุ่ม LGBT (Equality)

 

 

Freeheld Official Trailer #1 (2015) Ellen Page, Julianne Moore Drama Movie HD

https://www.youtube.com/watch?v=blk27Jj9UE8 

Comment

Comment:

Tweet